top of page

Skifertak

Skifertak er en gammel og god måte å tekke tak på, og har lang holdbarhet. Gode skifertak vil derfor kunne ligge i mer enn hundre år med et minimum av ettersyn. Vi tar jobben for deg!

bottom of page