Grøntmester AS planlegger og tegner hageanlegg.


Communication is the key

Planlegging:

Videre arbeider blir gjort på bakgrunn av visulle inntrykk etter
befaringer på stedet, og kommentarer og ønsker fra byggherren.
Hva skal bli nytt og evt, hva ønskes bevart. I samråd med oss vil
vi anbefale beslutninger på bakgrunn profesjon og erfaring.
 

 

 Tegning:

Innmåling av tomta og høyder er viktig med hensyn til mengder og mål. Etter at det meste av ideer
er kommet på bordet blir disse vurdert opp mot tomtens beskaffenhet (høyder, mål...).
Amfi perspektiv Den Gode HensigtAmfi Snitt         Den Gode HensigtKonnerud Word II584454
Enkle planskisser


Beskrivelser:

For å kunne foreslå noe må dette begrunnes nøye. Vi vil beskrive eksakt hva vi tenker når vi FORESLÅR
de elementer vi gjør. Dette kan være jordas beskaffenhet på eiendommen, lysforhold, hensyn til brukere (lekende barn), rekreasjon, biloppstilling etc......
 

Endringer:Kontrollsjema for problemløsing

Det kan hende at ideene ikke ble som tenkt når ferdige tegninger foreligger. Kanskje ble trærne for store, muren for lang osv. Da gjøres endringer. Enten produseres nye tegninger eller avtaler gjøres. Det er ofte "flyet bygges mens vi flyr...", men til slutt blir anlegget "...det vakreste som finn`s...."
 


Det vakreste som finn's:

- får du ved å benytte Grøntmester AS også til uføringen av arbeidene.
imageget (1)
Når vi planlegger får vi også veldig gode kunnskaper om hva som skal gjøres, og ikke minst til menneskene vi skal jobbe sammen med underveis...
Få andre anleggsgartnerbedrifter i Norge har høyere og bredere kompetanse enn nettopp Grøntmester AS.

Av tilsammen 8 ansatte er vi to med teknikerutdanning, mesterbrev og faglærerutdanning (adjunkter). Faglærere innen anleggsgartnerfaget, friluftsliv og natur- og kulturminneoppsyn (se. "Kompetanse").