Grøntmester as er en mesterbedrift

Grøntmester AS er en anleggsgartnerbedrift med meget høy og bred kompetanse.
Av tilsammen 8-10 ansatte er vi to med teknikerutdanning, mesterbrev og
faglærerutdanning (adjunkter) Se nede denne side.
Faglærere innen anleggsgartnerfaget, friluftsliv og natur- og kulturminneoppsyn.

Grøntmester AS  er godkjent lærebedrift for opplæring av anleggsgartnere, og er medlemsberdift i SOA (Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget).
Til SOA`s hjemmesider KLIKK HER

Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift.
Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften
er liten eller stor.

En mester er vant med krevende kunder og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.

De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag.

Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene.
Men husk å være føre vár!

Til MESTERBREVNEMDAS hjemmesider KLIKK HERNorske anleggsgartnere -  NAML er en landsomfattende medlemsstyrt organisasjon for næringsdrivende innen den grønne sektor.

1
NAML arbeider daglig med å samle den grønne bransjen slik at vi kan stå sterkest mulig i kampen om anleggegartnernes plass i bygg- og anleggsbransjen spesielt
og samfunnet generelt.

Til NAML's hjemmesider KLIKK HER

FORSIDEBILDE 2_crop FORSIDEBILDE 3_crop 
 

UTDANNING
1989-90                     Fagbrev som anleggsgartner, &20 kurs ved Steen & Thorvaldsen A/S

1993 -95         VK II anleggsgartnerlinje ved Jensvoll

1995– 96         Anleggsgartnerteknikerkurs ved Jensvoll

1997                Mesterbrev som privatist

1996-97          Praktisk-Pedagogisk 20 vekttall ved Høgskolen i Akershus 

PRAKSIS
1986-95          Anleggsgartner ved Steen & Thorvaldsen A/S (Bas/formann siste 3 år)

1995-96          Etterutdanning (anleggsgartnerteknikerkurs V/ jensvoll gartnerskole)

1997-01          Salgskonsulent Gartner-anleggvirksomhet Gropex/Fritzøe/Hydro Hagebruk

2000-01          Lærer – undervisning av §20 kandidater 26(anl.tekn/ledelse/økonomi)

2001-....         DGL.Leder/ Anleggsgartnerformann ved Grøntmester A/S 

KURS
1995        Helse miljø og sikkerhet
2001    Anleggsmaskinfører kurs
2002    Varme arbeider
2012    Skiltkurs
 

 

UTDANNING
1980-81                     GK Bygg og Anlegg ved Larvik Yrkesskole

1989-90                     Fagbrev som anleggsgartner, &20 kurs ved Steen & Thorvaldsen A/S

1992-93              VK II anleggsgartnerlinje                                 ved  Jensvoll

1993-94                     Anleggsgartnerteknikerkurs ved Jensvoll

1993-94          Mesterbrev som privatist

1994-95          Praktisk-Pedagogisk 20 vekttall ved Høgskolen i Akershus

1995-96          Friluftsliv 20 vekttall ved Høgskolen i                        Nord Trøndelag

2000-01          Natur og Kulturminneoppsyn 20                    vekttall ved Høgskolen i                                                      Nord Trøndelag

 

PRAKSIS
1981-86                   Jernbinder og betongarbeider ved Prefab-Interbygg A/S
1982-83                    
FN tjeneste i Libanon

1986-92          Anleggsgartner ved Steen & Thorvaldsen A/S

1995-96          Arbeidsleder ved Grøntkompagniet A/S

1996-00          Miljøarbeider ved Skjerfheimkollektivet/Barnevernet i Vestfold

 2001-....          Styreleder/Anleggsgartnerformann ved Grøntmester A/S

KURS
1994                               Vedlikehold av grøntanlegg
1995                               Autorisasjonskurs plantevern
1994                Hagekunsthistorie ved Svenske Lantbrukuniversitet
1997                Gruppeledelse
1998                Terapeutisk mestring av vold
1999                Miljøarbeid i kollektiv
1999                Brannvernlederkurs
2000                Kystnavigasjon
2001    Anleggsmaskinfører kurs
2002    Varme arbeider
2012    Skiltkurs