Anlegg før / etter


Hage Jar, Bærum

1
 Gjengrodde grusganger og
dårlig plen.
2
 Oppsatt rassikring
og lagt ferdiggress.
3
 Ferdige ganger med belegg omkranset av striper med brostein og ferdigplen.

 

Japansk hage Sætre

 Brosteinsetting til avgrensing plantefelt/tre
Avsatt boskett for løker/sommerblomster
Liten Japansk hage

 

Hage Bragernesåsen Drammen (Årets hage 2004)


 Stabling Oppdalmur.

 Ferdig mur tilplantet og ferdiggress inntil.

 Innramming med belegningsstein rundt
plantefelt og plen.

 

Anlegg Austad Drammen

1 (3)
Fjerning av eks. plen og planting av tujahekk (2m). Klargjøring for garasjegulv og belegningsstein.

Oppsetting av TC-mur for ny kjellerinngang og montering av kileformet trapp av granitt.

Ferdig anlegg med trapp, mur, hekk og plen.
 
 

Ankomst / innkjøring Snarøya


Innramming med smågatestein

Plantet og barket plantefelt Belegg av grå Holmegård

Ferdig lettstelt belegning og plantefelt
 
 

Betongmur i Røyken


    Utrast vegg etter dårlig
            oppført mur
Oppsatt TC-blokk med god bakdrenering

Påmontert gjerde på topp mur
 


Skifertrapp Haslum


Sortering av skifer
2 (6)
Tilpassing, hogging og liming av skifer i opp- og inntrinn
3 (6)
 Ferdig resultat med drensrenne og
belegningsstein i mot.

 

Hage Haslum


Fundament for skifer i sand forberedes, samt innkjøring
av jord for ferdiggress
 
Jord er utlagt og ferdiggraset er på plass

Utenfor er det inngjerdet med mur av granitt, port og tilplantet med Tuja occ. Barket med underliggende ugrasduk.
 

Hage Sandvika


Gamle skiferrepos lagt i leire/jord er fjernet Fundament og nye opptrinnsløsninger under montering. Fjerning av skyggende trær.

Pigging av fjell for å få til en plenløsning/sitteplass over inngang. Fundamentering for mur og beplantning

Brukte skifer lagt på sitteplass med ferdiggress kappet inntil. Lave planter for å sikre barna sikt til veien. Barket med underliggende ugrasduk.
Nabo ble med og videreførte muren med "innhuk" til søppelstativer.

 

Gårdsplass Røyken

Avretting og finplanering for beleggningstein Holmegård.


Legging og tilpassing til kanter
Ferdig mur belegg og innlagt plantenisje
 
 

Universitetet i Oslo

Anleggsgrop etter byggearbeider innkjørt leca


Duk, settemasse,
oppmåling og montering av brosteinsrekker, renner og labanker

Ferdig resultat
etter 14 dager
 


Gran sentrum Hadeland
 


 Utlegging av settemasse

Avretting/legging

Ferdig tilpasset og fuget
 
 

Bø sentrum Telemark

1 (13)
Kantstein
 

Smågatestein
 

Natursteinsplater
 

Storgatestein
 


Murer Bekkestua


Utgraving

Oppstart hjørne
 
Nedre mur ferdig bakfylt og beplantet

Ferdig støttemurer
 


40x40 Granittmurer Nesøya


Utgangspunktet

Settelag og de 1. rader
 
1. og 2. etg på plass
13052009073
3. etg på plass med verada på toppen
 


1000 årsstedet på Batteriøya i Svelvik


Utstyr og materialer ble kjørt ut på øya

De gamle fyr skulle bevares

Amfiets sitteplasser
 
Amfiet og brosteinsplassen med kommunevåpen inngravert


Konglungen Asker

 
Utgraving for murer brostein og trapper
 
Forskaling av trapp
 
Trapper,murer og Brosteinsbelegg

Avfallsplass og trappenisje i mur

Terrengforandring Slemmestad


Terrengarbeider og montering av mur160820111784170820111785
 Terrengarbeider og montering av mur Fundamentering av belegningssteinssti opp til inngangsparti Ferdig mur,trapp opp og belegningsstein

Hage Lommedalen


 15042008677 23042009037
 Fjerning av eksisterend belgg før fundamentering Ferdig skiferplass omkranset av brostein i bed og rundt plass

 

 Utepeis og sittenisje, Svelvikveien

 29042009051 06052009061 06052009062 12052009068
 Ferdig utgraving i tereng Første steiner monteres for utforming Sittenisje og peis er påbegynt Sittenisje peis og mur

27042009048040520090550206200912702062009133
Fjellrensk og innboring av armering i svaberetFerdig mur, oppfyllt og stenarbeider påbegyntStenarbeider komplett, ferdiggress mot peis og sittenisje med tråkkhellerKomplett anlegg med anleggsgartnertrapp til parkering
 

Betongmur Sande

Graving,drenering,bortkjøring og oppmålingGrunnarbeider der mur skal stables på fjellArmering av høye murere med nett i bakmasser2205200Ferdeig stablet mur med innlagt trapp. Max
 Graving, drenering, bortkjøring og oppmåling Grunnarbeider der mur skal stables på fjell Armering av høye murere med nett i bakmasser 2205200Ferdeig stablet mur med innlagt trapp. Max